Home Updates Messages SandBox

Wymiary postrzegania

Wprowadzone przez Thomasa R.G. Greena, wymiary postrzegania stanowią zestaw pojęć pozwalających mówić o użyteczności artefaktu, formatu zapisu czy języka programowania.

Zewnętrzne materiały: